eTopUp - Töltse fel a mobilját a weben bankkártyával!


Általános Szerződési Feltételek

eTop-up Webshop Általános Szerződési Feltételek


1. A Szerződési Feltételek alapfogalmai

1.1 Szolgáltató adatai

eTop-up Kft.
2724 Újlengyel, Dózsa György utca 15.
adószám: 14273601-2-13
cégjegyzékszám: 13-09-119319
Email: segitseg@etopup.hu

1.2 A Vásárló

Aki az eTop-up internetes oldalain Szolgáltatást igénybe veszi, azaz e felületen keresztül szolgáltatást vásárol.

2. eTop-up Webshop Szerződési Feltételek célja

Az eTop-up shop Szerződési Feltételei az eTop-up Kft. és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.1 Az eTop-up Webshop Szerződési Feltételek közzététele

Az eTop-up Webshop Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása az eTop-up Webshop-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló az eTop-up által üzemeltetett internetes felületeken vásárlást indít.

2.2 Az eTop-up Kft. Feltételek hatálya

Az eTop-up Kft. fenntartja a jogot, hogy a Webshop Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az eTop-up Webshop Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az eTop-up Webshop Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg az eTop-up Webshop-szolgáltató a Webshop-szolgáltatást biztosítja.

3. Az eTop-up Webshop-szolgáltatás

Az eTop-up Kft. az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webshop-szolgáltatást.

3.1 Az eTop-up Webshop-szolgáltatás területi hatálya

Webshop-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (INTERNET) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető.

4. Az eTop-up Webshop Szerződés létrejötte és módosítása

4.1 Általános jellemzők

A Szerződés a Szolgáltató Internetes felületein történő vásárlás indításával jön létre, mely a 2.1. pont értelmében egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását jelenti. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. Az eTop-up Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

4.2 Megendelés módosítása, törlése

A megrendelés jóváhagyása után a megrendelés már nem törölhető.

4.3 Szolgáltatások Vásárlása

Szolgáltatások vásárlásánál a Szolgáltatást nyújtó partnerek Általános Üzletszabályzata az irányadó.

4.4 Fizetési feltételek

A Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton (bankkártyával) a megrendelés feladásakor teljesíti.

4.5 Vásárlói reklamációk kezelése

A vásárló a vásárlás során felmerült panaszait, illetve reklamációt a segitseg@etopup,hu email címre, vagy a (1)3285069 telefonszámra juttathatja el. Ezen panaszokat az eTopup Kft 10 munkanapon belül kivizsgálja és a vizsgálat eredményével a vásárlót megkeresi.

5. Adatvédelem, adatbiztonság

Link az adatvédelmi oldalra